home

mail

 
ICT Waarborg
 
Privacy Statement

Persoonsgegevens, die worden verwerkt

Itécom Automatisering BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Itécom Automatisering BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Itécom Automatisering BV verstrekt. Itécom Automatisering BV kan de volgende (niet bijzondere) persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom uw gegevens nodig zijn?

Itécom Automatisering BV verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Itécom Automatisering BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Overige doeleinden kunnen zijn:
• om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten die wij aan u verlenen.
• om uw bestelling te verwerken en/of u te informeren over het verloop daarvan.
• om u te adviseren over en te ondersteunen in het gebruik van uw, bij ons aangeschafte, apparatuur.
• om optimaal te kunnen reageren op een eventuele klacht.
• om, met uw toestemming, u optimaal te kunnen informeren over nieuwe producten, promotie-acties of diensten.
• om, met uw toestemming, met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
• om onze website te verbeteren.


Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Itécom Automatisering BV bewaart slechts minimale (niet, volgens de wet, bijzondere) persoonsgegevens en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens worden verzameld. Uw kunt ten alle tijden van ons eisen, dat uw gegevens worden verwijderd.

Delen met anderen

Itécom Automatisering BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hieronder vallen
• Zuster- en dochterondernemingen van Itécom Automatisering BV
• Software ontwikkelaars en leveranciers van Itécom Automatisering BV
• Professionals en werknemers van Itécom Automatisering BV

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan in dit Privacybeleid vermeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en uw privacy te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@itecom.nl. Itécom Automatisering BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Itécom Automatisering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Itécom Automatisering BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Itécom Automatisering BV op via privacy@itecom.nl.

www.itecom.nl is een website van Itécom Automatisering BV. Itécom Automatisering BV is als volgt te bereiken:
Postadres: Grotebrugse Grintweg 161B, 4005AE Tiel
Vestigingsadres: Grotebrugse Grintweg 161B, 4005AE Tiel
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 11052173
Telefoon: +31 (0)344 654 966
E-mailadres: info@itecom.nl